Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Nápověda

Nápověda poskytuje stručné a souhrnné informace o všech funkcionalitách portálu, významu jednotlivých sekcí a nabízí odpověď na nejčastější dotazy uživatelů.

Jak mohu zadat návrh na zlepšení portálu?

Uživatelé mohou zadávat libovolné návrhy na zlepšení funkcionalit portálu pomocí evidence návrhů. Pro zadání návrhu na zlepšení je potřeba nejprve vstoupit do evidence návrhů a požadavků. To lze učinit prostřednictvím tlačítka v pravém horním menu či skrze úvodní stránku portálu. Poté se zobrazí databáze všech zadaných požadavků a doprovodných informací.  

Obrázek č. 1: Přístup do evidence návrhů a požadavků

Obrázek č. 2: Databáze návrhů a požadavků

Pro zadání nového požadavku je potřeba stisknout tlačítko „Zadat nový požadavek“. V dialogu požadavku při zadávání návrhu na zlepšení vyplňte v jednotlivých polích:

  • Název - stručný popis navrhovaného zlepšení.
  • Popis - jednoznačný popis problému, jaké části portálu resp. funkcionality se návrh týká a stručný popis požadované funkcionality, případně i přínos, který by zlepšení přineslo.
  • Kontaktní osoby - v tomto případě lze ponechat prázdné.

Poté stačí stisknout tlačítko vytvořit a návrh je založen. Administrátoři portálu posléze obdrží automatický e-mail a k požadavku se co nejdříve vyjádří.

Více informací o evidenci návrhů lze nalézt v sekci nápovědy o evidenci návrhů a požadavků.

Obrázek č. 3: Dialog pro zadání nového požadavku