Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Nápověda

Nápověda poskytuje stručné a souhrnné informace o všech funkcionalitách portálu, významu jednotlivých sekcí a nabízí odpověď na nejčastější dotazy uživatelů.

Jak mohu zadat požadavek na zmapování chybějícího procesu?

Uživatelé mohou zadat požadavek na zmapování libovolného procesu, který se na portále dosud nenachází. Pro zadání požadavku je potřeba nejprve vstoupit do evidence návrhů a požadavků. To lze učinit prostřednictvím tlačítka v pravém horním menu či skrze úvodní stránku portálu. Poté se zobrazí databáze všech zadaných požadavků a doprovodných informací.  

Obrázek č. 1: Přístup do evidence návrhů a požadavků

Obrázek č. 2: Databáze návrhů a požadavků

Pro zadání nového požadavku je potřeba stisknout tlačítko „Zadat nový požadavek“. V dialogu požadavku při zadávání návrhu na zlepšení vyplňte v jednotlivých polích:

  • Název - stručný a jednoznačný název chybějícího procesu.
  • Popis - jednoznačný popis agendy, které se proces týká. V případě interních procesů také název oddělení, resp. v případě služeb také různé zdroje informací, ze kterých lze čerpat při mapování služby.
  • Kontaktní osoby - jména osob, s nimiž lze průběh procesu konzultovat.

Poté stačí stisknout tlačítko vytvořit a návrh je založen. Administrátoři portálu posléze obdrží automatický e-mail a k požadavku se co nejdříve vyjádří.

Více informací o evidenci návrhů lze nalézt v sekci nápovědy o evidenci návrhů a požadavků.

Obrázek č. 3: Dialog pro zadání nového požadavku