Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Nápověda

Nápověda poskytuje stručné a souhrnné informace o všech funkcionalitách portálu, významu jednotlivých sekcí a nabízí odpověď na nejčastější dotazy uživatelů.

Jaký je rozdíl mezi kontaktní a odpovědnou osobou procesu?

Odpovědná osoba je osoba, která odpovídá za dodržení výkonu procesu tak, jak byl zmapován a zafixován, ale sama o sobě se ho obvykle neúčastní (typicky vedoucí oddělení).

Kontaktní osoba je osoba, která je při výkonu procesu klíčovou osobou a v praxi jeho chod řídí. Je tedy zároveň osobou kontaktní, neboť je ze všech účastníků nejinformovanější ohledně správného průběhu procesu.

Účastník procesu je kterákoliv osoba, která se procesu v kterékoliv jeho fázi reálně účastní libovolným způsobem popsaným v diagramu.

Odpovědná osoba může být zároveň kontaktní osobou či v některých případech také účastníkem procesu.

 

Obrázek č. 1: Kontaktní a odpovědná osoba interního procesu