Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Nápověda

Nápověda poskytuje stručné a souhrnné informace o všech funkcionalitách portálu, významu jednotlivých sekcí a nabízí odpověď na nejčastější dotazy uživatelů.

Jaký je rozdíl mezi interním procesem a službou?

Interní procesy podrobně zachycují obsah a způsob vykonávání vybraných agend a procesů jednotlivých pracovišť z pohledu všech jeho účastníků tak, aby bylo vždy jednoznačně jasné kdo, co a kdy má vykonat. Slouží zaměstnancům jako příručka pracovních postupů jejich vlastního oddělení (např. pro nové zaměstnance) a zároveň jako referenční bod při prosazování standardních postupů a jasného vymezení zodpovědností a kompetencí jednotlivých zaměstnanců. Pro velkou míru detailu jsou primárně určeny zaměstnancům příslušných oddělení.

Obrázek č. 1: Příklad interního procesu přerušení studia studenta

Službou se rozumí jakýkoli proces, který může být iniciován libovolnou veřejnou osobou za účelem vyřízení administrativního úkonu či jiné formy spolupráce s danou organizací. Z pohledu uživatele tedy využívá určitou službu organizace poskytovanou veřejnosti. Veřejnou osobou se rozumí kdokoli, kdo má k využití dané služby oprávnění. Na rozdíl od interních procesů se diagramy služeb zaměřují pouze na informace relevantní pro uživatele dané služby a ignoruje ty, se kterými se v rámci procesu nesetká. Do jisté míry tedy reprezentují přehledný návod, jak danou službu úspěšně využít.

Obrázek č. 2: Příklad služby přerušení studia studenta