Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Nápověda

Nápověda poskytuje stručné a souhrnné informace o všech funkcionalitách portálu, významu jednotlivých sekcí a nabízí odpověď na nejčastější dotazy uživatelů.

Stavy požadavků

V databázi požadavků se u každé položky zobrazuje stav požadavku. Stavy mohou být:

  • Čeká na přijetí – původní stav automaticky přidělený při zadání požadavku.
  • Zpracovává se – požadavek byl zkontrolován administrátory a přijat k řešení.
  • Předáno ke kontrole – požadavek byl zhotoven a předán ke kontrole zodpovědné osobě.
  • Hotovo – požadavek byl přijat a úspěšně vyřešen.
  • Odloženo – požadavek byl přijat, ale jeho řešení odloženo.
  • Zamítnuto – požadavek byl zkontrolován administrátory a zamítnut.
  • Duplikát – požadavek byl zkontrolován a označen jako duplicitní k již existujícímu.

Obrázek č. 1: Diagram stavu požadavků