Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Nápověda

Nápověda poskytuje stručné a souhrnné informace o všech funkcionalitách portálu, významu jednotlivých sekcí a nabízí odpověď na nejčastější dotazy uživatelů.

Stav diagramu

Procesy se mohou vyskytovat v různých stavech. Konkrétně:

Aktuální proces je proces, který byl zmapován, proběhla validace a podoba procesu a všechny jeho doplňující informace byly odsouhlaseny odpovědnou osobou.

Proces ve fázi pravidelné kontroly prochází každoroční validací s odpovědnými osobami. Takový proces však byl v minulosti již alespoň jednou zvalidován a odsouhlasen.

Proces ve fázi validace je právě zmapován, avšak ještě stále nebyl validován a odsouhlasen kontaktní / odpovědnou osobou.

Neaktuální proces je proces, jemuž vypršela lhůta pro kontrolu aktuálnosti, nebo proces, u nějž byla nahlášena neaktuálnost uživatelem. U neaktuálních procesů je zahájena validace, co nejdříve je to možné.