Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Nápověda

Nápověda poskytuje stručné a souhrnné informace o všech funkcionalitách portálu, významu jednotlivých sekcí a nabízí odpověď na nejčastější dotazy uživatelů.

Textový popis

V záložce textového popisu lze nalézt zejména:

  • Uživatele a vstupní podmínky - cílová skupina osob, kterých se proces nebo služba týká, nebo může týkat, případně za jakých podmínek.
  • Průběh - přepis diagramu do textové podoby.
  • Doplňující informace - detailní a doplňující informace, které jsou užitečné při vykonávání procesu.

V hlavičce popisu je zobrazen také:

  • Stav procesu - v jaké fázi publikace se zobrazený proces nachází, zda již byl validován nebo zda jsou zveřejněné informace aktuální.
  • Verze modelu - číslo verze zobrazeného modelu.
  • Datum kontroly aktuálnosti - datum poslední validace. Poskytuje informaci o tom, do jaké míry mohou být zveřejněné informace zastaralé a neaktuální.

Obrázek č. 1: Příklad textového popisu diagramu