Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Nápověda

Nápověda poskytuje stručné a souhrnné informace o všech funkcionalitách portálu, významu jednotlivých sekcí a nabízí odpověď na nejčastější dotazy uživatelů.

Procesní diagram

Záložka procesního diagramu slouží pro zobrazení samotného procesu. Ten je vykreslen pomocí symbolů, které reprezentují určitý typ činnosti, podmínky nebo osoby, s nimiž proces probíhá od začátku do konce. Pro vysvětlení symbolů navštivte nápovědu v sekci služeb, případně interních procesů.

Některé elementy diagramu (aktivity, informační systém, dokumenty či osoby) obsahují také řadu doplňujících informací. Pro jejich zobrazení stačí přejet kurzorem myši přes zvolený grafický element. Ne všechny elementy však doplňující informace obsahují. Dostupné jsou zejména:

  • Obecné informace u většiny elementů.
  • Webová adresa systému u symbolu informačního systému.
  • Odkaz ke stažení dokumentu u symbolu dokumentu.
  • Odkaz s kontaktními údaji, otevírací dobou oddělení aj. u symbolu osoby/oddělení.

Obrázek č. 1: Zobrazení doplňujících informací symbolu diagramu