Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Nápověda

Nápověda poskytuje stručné a souhrnné informace o všech funkcionalitách portálu, významu jednotlivých sekcí a nabízí odpověď na nejčastější dotazy uživatelů.

Flow

Symboly flow v diagramech slouží k vyjádření vazeb mezi jednotlivými symboly. Rozlišujeme tři základní typy:

Sekvenční flow je nejběžnější typ flow a vyjadřuje logickou návaznost symbolů v průběhu procesu (tj. „co se má vykonat po…“).

Komunikační flow je vyznačená šipkou s přerušovanou čarou s kruhem na začátku a symbolizuje předání zprávy cílové osobě (tj. mezi dvěma účastníky procesu). Ke komunikaci a předávání určité formy zpráv samozřejmě dochází neustále (tedy i v rámci předávání úkolů prostřednictvím sekvenční flow), u komunikační flow je však zásadní rozdíl v tom, že po předání zprávy proces dál pokračuje podél sekvenčních šipek a na jeho průběh nemá jinak žádný vliv.

Směrová flow je reprezentována šipkou s přerušovanou čarou a používá se pro navázání informačních systémů a dokumentů, s nimiž se v rámci daného úkolu nějakým způsobem pracuje. 

Příklad

Obrázek č. 1: Příklad interního procesu

V příkladu na obrázku č. 1 lze pozorovat způsob použití všech tří typů.

  1. Sekvenční flow je zastoupená zejména v návaznosti jednotlivých úkolů, ale také mezi branami a událostmi. Tedy například rozhodnutí proděkana o schválení žádosti může nastat pouze až poté, co došlo ke zpracování a vyjádření se k žádosti referentkou studijního oddělení.
  2. Komunikační flow je v diagramu zastoupena v koordinaci referentek se studentem. Na začátku student „předává zprávu“ referentce studijního oddělení a později naopak „obdrží zprávu“ při přijetí dopisu o rozhodnutí. Důležité však je, že po předání zprávy se ani student, ani referentka dál nestará o to, co se děje na druhé straně dál (tj. referentce stačí poslat dopis a už nemusí čekat na to, až se student rozhodne, zda podá žádost o přezkoumání rozhodnutí).
  3. Směrová flow je zde použita při koordinaci s informačním systémem KOS, kdy referentka nejprve získá data z KOSu pro kontrolu ročníku (šipka jde z KOSu směrem k úkolu) a později ukládá data do KOSu pro zaznamenání přerušení studia (šipka jde z úkolu směrem do KOSu). Tam, kde není zřejmý směr použití, se používá pouze přerušovaná čára bez šipky.