Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Nápověda

Nápověda poskytuje stručné a souhrnné informace o všech funkcionalitách portálu, významu jednotlivých sekcí a nabízí odpověď na nejčastější dotazy uživatelů.

Brány

Brány znázorňují určitý způsob vyhodnocení situace, na základě kterého se rozhodne o dalším pokračování procesu. Rozlišujeme čtyři základní typy bran:

Většina bran je tzv. exkluzivní. To znamená, že vyhodnocují jednoduchou logickou otázku, na kterou je možná v danou chvíli jen jedna odpověď (např. „v kterém ročníku student studuje?“ lze odpovědět „v prvním“, „v druhém“, „ve třetím“ apod., ale nikdy ne více cest najednou). Tyto brány se značí jako jednoduchý prázdný kosočtverec.

Brány, které umožňují více cest najednou, se nazývají inkluzivní brány. Zde se nad každou větví klade odlišná otázka a je-li kterákoliv z nich splněna, proces pokračuje daným směrem. Je-li splněno více větví najednou, obě se vykonávají souběžně. Není-li splněna žádná z podmínek, proces pokračuje větví, která je označena přeškrtnutou čarou.

Ekvivalentem inkluzivní brány jsou i tzv. paralelní brány, které proces do souběžných činností větví vždy bez nutnosti ověřování jakékoli podmínky. 

Krom exkluzivní, inkluzivní a paralelní brány se lze setkat také s bránou událostí, která je podobná exkluzivní bráně pouze s tím rozdílem, že o způsobu pokračování rozhoduje některá z navázaných událostí (obvykle ta, která nastane dříve). 

Pamatovat si jednotlivé symboly však zdaleka není pro pochopení procesu nutné. Doplňující popisky obvykle dostatečně vyjadřují význam symbolu a formu vyhodnocení situace.

Příklad

Obrázek č. 1: Příklad interního procesu

Na obrázku č. 1 jsou vyznačeny brány následovně:

  1. Exkluzivní brána -  student se rozhoduje, zda podá žádost o přezkoumání. Vždy může zvolit pouze jednu z variant.
  2. Paralelní brána - bez ohledu na cokoli se vždy vykonávají obě větve procesu souběžně.
  3. Brána událostí - proces pokračuje v závislosti na navázaných událostech podle toho, která nastane dříve.

Obrázek č. 2: Příklad použití inkluzivní brány

Na obrázku č. 2 lze vidět použití inkluzivní brány. Při sepsání nového kontraktu se kontroluje jednak cena nad 100 000 Kč, ale také typ kontraktu. Je-li cena vyšší než uvedená částka, provede se finanční přezkoumání a pokud se navíc jedná o technologický kontrakt, souběžně se vykoná také úkol "přidání technologické přílohy." Pokud neplatí ani jedna z podmínek, provede se pouze rychlé přezkoumání (základní cesta označená přešrktnutou čarou).