Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Nápověda

Nápověda poskytuje stručné a souhrnné informace o všech funkcionalitách portálu, významu jednotlivých sekcí a nabízí odpověď na nejčastější dotazy uživatelů.

Úkoly

Z hlediska symboliky rozlišujeme tři hlavní typy činností, které lze v rámci procesu vykonávat:

Úkoly reprezentují konkrétní akci, která je vykonávaná osobou, v jejímž proudu se nachází. V rámci úkolů lze zachytit libovolný pracovní úkon, včetně spolupráce s informačními systémy, zakládání dokumentů, posílání zpráv, komunikace aj. Po jejím vykonání proces pokračuje dál ve směru šipek (viz sekce flow).

Subprocesy reprezentují komplexní sadu úkolů, resp. nějakou zvolenou agendu, jejíž vykonání je nutné pro další pokračování v procesu. Subprocesy jsou vyznačeny obdélníkem se žlutou výplní a umožňují do diagramů zanášet větvení na různých úrovních procesů a tím také zajistit dostatečnou přehlednost diagramů. Kliknutím na subproces v diagramu se otevře stránka procesu, na níž je symbol navázaný.

Činnosti jsou podobně jako subprocesy komplexní sadou úkolů, které jsou však buďto natolik stručné, nebo naopak abstraktní a nestandardní, že jejich vyjádření diagramem by nemělo smysl. Obvykle zachycují doplňující agendy daného oddělení a nachází se tedy jen na nejvyšších úrovních hierarchie diagramů, kde je zobrazen přehled všech procesů daného oddělení.

V některých případech může být k činnostem připojena také libovolná průběhová událost, která signalizuje alternativní průběh procesu. Pakliže v průběhu vykonávání dané činnosti nastane připojená událost, aktuálně vykonávaná činnost se přeruší a proces dál pokračuje ve směru šipky proudící z dané události.

Obrázek č. 1: Příklad připojené průběhové události

Příklad

Obrázek č. 2: Příklad interního procesu

V diagramu na obrázku č. 2 jsou jednotlivé symboly vyznačeny následovně:

  1. Úkoly - v diagramu na obrázku je většina úkolů vykonávaná referentkou studijního oddělení, ale procesu se částečně účastní také proděkan pro studijní záležitosti.
  2. Subprocesy – zde se jedná o subprocesy zaslání dopisu přes technicko-provozní oddělení a má-li student zájem, také podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí. Po jejich rozkliknutí se zobrazí detailní průběh těchto subprocesů.