Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Nápověda

Nápověda poskytuje stručné a souhrnné informace o všech funkcionalitách portálu, významu jednotlivých sekcí a nabízí odpověď na nejčastější dotazy uživatelů.

Dráhy a grupy

Každý symbol interních procesů se vztahuje k nějaké konkrétní osobě (resp. její roli v procesu) a procesní diagramy tuto skutečnost musí nějakým způsobem zachytit (tj. kdo má vykonat jakou činnost). K tomu slouží dráhy (tzv. Lane) a grupy (tzv. Pool)

Ke komu se daný symbol vztahuje lze poznat podle toho, ve které dráze se nachází. Tyto dráhy jsou uskupeny do grup, které zachycují oddělení nebo organizaci, pod kterou spadají. Ne všechny osoby ale musejí být součástí nějaké grupy. Typicky se jedná o tzv. externí osoby, které v rámci procesu spolupracují, ale nemají na jeho průběh přímo vliv.

Obrázek č. 1: Zakreslení dráhy (lane) a grupy (pool)

Příklad

Obrázek č. 2: Příklad interního procesu

Na obrázku č. 2 jsou vyznačeny jednotlivé dráhy a grupy následovně:

  1. Dráha referentky studijního oddělení. Všechny činnosti v této dráze vykonává některá z referentek studijního oddělení.
  2. Grupa děkanátu FEL ČVUT - v rámci diagramu pod ní spadá jednak referentka SO, tak proděkan pro studijní záležitosti.
  3. Externí účastník procesu (student), který nespadá pod žádnou grupu - diagram se ho týká pouze okrajově a není přímou součástí daného oddělení.