Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Nápověda

Nápověda poskytuje stručné a souhrnné informace o všech funkcionalitách portálu, významu jednotlivých sekcí a nabízí odpověď na nejčastější dotazy uživatelů.

Flow

Symboly flow v diagramech slouží k vyjádření vazeb mezi jednotlivými symboly. Rozlišujeme dva základní typy:

Sekvenční flow je nejběžnější typ flow a vyjadřuje logickou návaznost symbolů v průběhu procesu (tj. „co se má vykonat po…“).

Směrová flow je reprezentována šipkou s přerušovanou čarou a používá se pro navázání informačních systémů a dokumentů, s nimiž se v rámci daného úkolu nějakým způsobem pracuje. 

Příklad

Obrázek č. 1: Příklad služby přerušení studia

V příkladu na obrázku č. 1 lze pozorovat způsob použití obou typů.

  1. Sekvenční flow je zastoupená zejména v návaznosti jednotlivých úkolů, ale také mezi branami a událostmi. Tedy například obdržet rozhodnutí o vyhovění žádosti lze až poté, co byla žádost podána na studijním oddělení apod.
  2. Směrová flow je zde použita zejména při koordinaci se studijním oddělením a reprezentuje směr koordinace (tj. zda uživatel podává žádost na oddělení, či naopak oddělení kontaktuje studenta - v tomto případě mu poskytuje výstupní list).