Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Nápověda

Nápověda poskytuje stručné a souhrnné informace o všech funkcionalitách portálu, významu jednotlivých sekcí a nabízí odpověď na nejčastější dotazy uživatelů.

Dokumenty a systémy

Dokumenty symbolizují formuláře, listiny, žádosti a jiné dokumenty, s nimiž musí uživatel služby pracovat, aby ji mohl úspěšně využít. Dokumenty jsou navázány k jednotlivým úkolům, ke kterým se vztahují.

Informační systémy symbolizují systémy, s nimiž uživatel pracuje v rámci procesu využití služby. Symbol systému je propojen k úkolům, ke kterým se vztahují ve směru operace (tj. získání informací, resp. zadání údajů). 

Doplňující informace

Každý dokument a informační systém při najetí myši na příslušný symbol zobrazuje také doplňující informace o smyslu či účelu využití dokumentu / informačního systému. V případě dokumentů navíc zobrazuje ikony pro jednotlivé formáty souborů, v nichž je daný dokument dostupný (a které zároveň slouží jako odkaz ke stažení dokumentu). V případě informačních systémů zobrazují webovou adresu, z níž je systém dostupný.

Obrázek č. 1: Doplňující informace dokumentů a informačních systémů

Příklad

Obrázek č. 2: Příklad použití dokumentů ve službě přerušení studia

Ve službě na obrázku č. 2 uživatel pracuje hned se třemi dokumenty. Na začátku musí vyplnit žádost o přerušení studia. Posléze, když opět nastupuje ke studiu, vyplňuje žádost o opětovný zápis a v případě, že se nedostaví ke stanovenému termínu, posílá na studijní oddělení omluvný dopis. Některé dokumenty jsou formální a veřejně dostupné a jsou uloženy v databázi dokumentů (žádost o přerušení studia) a jiné si vytváří uživatel sám (omluvenka). 

Obrázek č. 3: Příklad použití dokumentů ve službě přerušení studia

Na obrázku č. 3 lze vidět použití informačních systémů. V případě, že student podává žádost o ubytování na kolej ČVUT, zadává do systému ISKaM elektronickou žádost o ubytování. Systém je tedy propojen šipkou směrem k symbolu informačního systému. Pakliže by získával informace z ISKaMu (například jakou částku má uhradit na kolejném za příští měsíc), směr šipky by byl opačný.