Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Nápověda

Nápověda poskytuje stručné a souhrnné informace o všech funkcionalitách portálu, významu jednotlivých sekcí a nabízí odpověď na nejčastější dotazy uživatelů.

Brány

Brány znázorňují určitý způsob vyhodnocení situace, na základě kterého se rozhodne o dalším pokračování procesu. Rozlišujeme dva základní typy bran:

Většina bran je tzv. exkluzivní. To znamená, že vyhodnocují jednoduchou logickou otázku, na kterou je možné v danou chvíli jen jedna odpověď (např. „v kterém ročníku student studuje?“ lze odpovědět „v prvním“, „v druhém“, „ve třetím“ apod., ale nikdy ne více cest najednou). Tyto brány se značí jako jednoduchý prázdný kosočtverec.

Paralelní brány uvozují činnosti, které uživatel služby vykonává souběžně bez ohledu na pořadí. U paralelních bran není ověřována žádná vstupní podmínka, neboť jsou dané činnosti paralelně vykonávány vždy.

Příklad

Obrázek č. 1: Příklad brány v procesu služby

V procesu služby na obrázku č. 1 je situace zhodnocena ve třech různých momentech. Nejprve se v průběhu doby přerušení studia student rozhoduje, zda studium přeruší předčasně, či vyčká až do konce plánované doby přerušení. Později se vyhodnocuje, zda se dostavil na zápis ke studiu, případně zda poslal omluvenku při neúčasti a eventuelně na závěr také zda mu byla omluva uznána. V tomto případě jsou pak všechny brány exkluzivní.

Obrázek č. 2: Příklad použití paralelní brány

Na obrázku č. 2 lze vidět použití paralelní brány. Po vyzvednutí výstupního listu student musí jednak vyřídit všechny náležitosti na své katedře, vrátit výpůjčky z fondu Ústřední knihovny a vrátit průkaz studenta na vydavatelství průkazů. Vzhledem k tomu, že nezáleží na pořadí činností a student je prakticky vykonává souběžně, jsou jednotlivé činnosti uvozeny mezi dvě paralelní brány.