Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Nápověda

Nápověda poskytuje stručné a souhrnné informace o všech funkcionalitách portálu, významu jednotlivých sekcí a nabízí odpověď na nejčastější dotazy uživatelů.

Úkoly

Z hlediska symboliky rozlišujeme dva hlavní typy činností, které lze v rámci procesu vykonávat:

Úkoly reprezentují konkrétní akci, která je vykonávána uživatelem zvolené služby. Může se jednat například o vyplnění formuláře, práci s informačním systémem nebo dostavení se na místo určení. Po dokončení úkolu pokračuje proces ve směru flow.

Subprocesy reprezentují další službu, jejíž využití je nutné pro další pokračování v aktuálním procesu. Po kliknutí na subproces se otevře diagram navázané služby.

Doplňující informace

Některé činnosti či subprocesy zobrazují různé doplňující informace, které blíže specifikují podstatu činnosti. Pro zobrazení těchto informací postačí přejet kurzorem myši přes zvolený element. 

Obrázek č. 1: Doplňující informace k úkolu

Příklad

Obrázek č. 2: Příklad interního procesu

V diagramu na obrázku č. 2 jsou jednotlivé symboly vyznačeny následovně:

  1. Úkoly - student musí nejprve podat žádost o přerušení studia, později také žádost o opětovný zápis a dostavit se na zápis do studia. Pokud se na zápis nedostaví, měl by také podat omluvenku.
  2. Subprocesy – krom zmíněných úkolů musí také vyplnit výstupní list, a pakliže nebylo jeho žádosti vyhověno, může podat žádost o přezkoumání rozhodnutí. Tyto úkoly jsou však poměrně složitější a samy o sobě zastupují separátní službu, a proto jsou vyjádřeny subprocesem.