Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Nápověda

Nápověda poskytuje stručné a souhrnné informace o všech funkcionalitách portálu, významu jednotlivých sekcí a nabízí odpověď na nejčastější dotazy uživatelů.

Účastníci

Účastníci znázorňují osoby nebo oddělení, s nimiž musí uživatel služby v rámci procesu jejího využití spolupracovat. Účastníci jsou vždy připojeni k úkolu nebo události pomocí flow, přičemž směr připojení znázorňuje směr spolupráce – tj. zda uživatel musí kontaktovat osobu nebo oddělení, nebo naopak daná osoba kontaktuje uživatele.

Doplňující informace

U každého účastníka se po najetí myši vždy zobrazí doplňující stručné informace o tom, jakou činnost v procesu osoba nebo oddělení vykonává, včetně odkazu pro zobrazení karty kontaktních údajů (viz obrázek č. 1).

Obrázek č. 1: Doplňující informace o účastníkovi procesu

Příklad

Obrázek č. 2: Příklad účastníků služby

V procesu na obrázku uživatel spolupracuje pouze s referentkami studijního oddělení, kdy nejprve předá žádost o přerušení studia, posléze také vyplní výstupní list, který obdrží opět na studijním oddělení, a pakliže se nedostaví na zápis, zašle omluvenku o neúčasti.