Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Nápověda

Nápověda poskytuje stručné a souhrnné informace o všech funkcionalitách portálu, významu jednotlivých sekcí a nabízí odpověď na nejčastější dotazy uživatelů.

Evidence návrhů

Pakliže na procesním portále nenaleznete potřebný diagram, můžete tuto skutečnost nahlásit administrátorům portálu, kteří požadavek zváží a případně proces zmapují a dodají. Evidenci požadavků lze využít také pro sdělení návrhů na zlepšení funkcionalit portálu či jakékoli jiné zpětné vazby uživatelů administrátorům portálu.

Zobrazení evidence

Evidenci návrhů lze zobrazit prostřednictvím tlačítka v pravém horním menu či skrze úvodní stránku portálu. Poté se načte databáze všech zadaných požadavků a doprovodných informací.  

Obrázek č. 1: Přístup do evidence návrhů a požadavků

Databáze požadavků

V databázi se u každé položky zobrazuje název, datum podání, autor, řešitel a stav. Uživatel zde může také zadat nový požadavek (viz obrázek č. 2). Při kliknutí na název položky se zobrazí detail požadavku, kde jsou zobrazeny všechny podrobné informace včetně popisu požadavku a komunikace s administrátory portálu. Kdokoli může k jednotlivým požadavkům přidávat komentáře stisknutím příslušného tlačítka v detailu (viz obrázek č. 3). 

Obrázek č. 2: Databáze návrhů a požadavků

Obrázek č. 3: Detail požadavku

Filtrování požadavků

Stisknutím tlačítka „Filtrování požadavků/návrhů“ (viz obrázek č. 2) je možné jednotlivé požadavky filtrovat. K dispozici je filtrování dle datového rozmezí požadavků, dle data zadání, stavu požadavků, autora a názvu. Při filtrování podle autora nebo názvu se zobrazí všechny požadavky, které zadaný řetězec obsahují kdekoliv ve svém názvu/jméně autora. Dále je možné zobrazit pouze návrhy zadané pod právě přihlášeným uživatelským účtem pomocí tlačítka v pravém horním rohu okna (viz obrázek č. 4). 

Obrázek č. 4: Nastavení filtrování požadavků