Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Nápověda

Nápověda poskytuje stručné a souhrnné informace o všech funkcionalitách portálu, významu jednotlivých sekcí a nabízí odpověď na nejčastější dotazy uživatelů.

Dokumenty

Databáze dokumentů obsahuje všechny dokumenty, s nimiž může uživatel v jednotlivých procesech přijít do styku. Umožňuje jejich rychlé dohledání bez nutnosti prohlížení konkrétních interních procesů či služeb. Nejedná se však o centrální úložiště dokumentů dané organizace, pouze o jejich souhrnnou databázi doplněnou o dodatečné informace a odkazy na jejich aktuální verze.

Tabulka dokumentů

Při zobrazení dokumentů se uživateli objeví abecedně seřazený seznam všech dokumentů v databázi. V tabulce lze listovat pomocí tlačítek, případně zvolit počet položek na stránku (viz obrázek č. 1). U každé položky je zobrazen název, jeho kategorie, odkaz ke stažení, který vede přímo na cílové místo úložiště dokumentu, a tlačítko pro zobrazení více informací (detail). Výsledky tabulky lze také pomocí tlačítka u názvu sloupce řadit podle názvu dokumentu nebo kategorie (vzestupně i sestupně).

Obrázek č. 1: Databáze dokumentů

Filtrování dokumentů

Při stisknutí tlačítka „Filtrování dokumentů“ je navíc možné specifikovat kritéria pro zobrazení dokumentů. Filtrovat lze jednak podle názvu, kdy jsou zobrazeny pouze dokumenty, které specifikovaný řetězec obsahují kdekoliv ve svém názvu, dále podle kategorie či podle procesů (resp. služeb), k nimž jsou navázány.

Obrázek č. 2: Nastavení filtrování dokumentů