Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Nápověda

Nápověda poskytuje stručné a souhrnné informace o všech funkcionalitách portálu, významu jednotlivých sekcí a nabízí odpověď na nejčastější dotazy uživatelů.

Služby

Službou se rozumí jakýkoli proces, který může být iniciován libovolnou osobou za účelem vyřízení administrativního úkonu či jiné formy spolupráce s danou organizací (má-li k tomu oprávnění). Z pohledu uživatele tedy využívá určitou službu organizace poskytovanou veřejnosti. Mimo jiné služby také:

  • Reprezentují přehledný návod, jak danou službu úspěšně využít.
  • Zaměřují se pouze na informace relevantní pro uživatele dané služby a ignoruje ty, se kterými se v rámci procesu nesetká.
  • Usnadňují orientaci uživatelů v jejich často velkém množství.

K vyjádření těchto informací používá procesní portál diagramy, které svým významem vycházejí z metodiky BPMN 2.0. V případě služeb se však využívá jen velmi omezené množství symbolů a řada z nich je nahrazena novými tak, aby byly diagramy dostatečně intuitivní a smysluplné i pro běžného uživatele.

Průběh služby

Každá služba má nějaký začátek a konec, mezi nimiž musí uživatel vykonat řadu činností, spolupracovat s různými osobami či například pracovat s dokumenty a informačními systémy tak, aby v konečném důsledku zvolenou službu úspěšně využil. K vyjádření těchto akcí využívají služby šest základních typů symbolů:

Obrázek č. 1: Příklad diagramu služby

  1. Události znázorňují okolnosti vykonávání procesu, které jsou nutné pro jeho úspěšné dokončení.
  2. Úkoly znázorňují konkrétní aktivity, které se v rámci procesu vykonávají.
  3. Účastníci znázorňují osoby nebo oddělení, s nimiž musí uživatel služby spolupracovat.
  4. Brány znázorňují určitý způsob vyhodnocení situace, na základě kterého se rozhodne o dalším pokračování procesu.
  5. Dokumenty znázorňují formuláře a žádosti a jiné formy dokumentů, které je třeba vyplnit či doručit na příslušné oddělení. Podobným způsobem služby znázorňují také informační systémy.
  6. Flow znázorňují logickou, časovou a významovou provázanost jednotlivých symbolů.