Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Nápověda

Nápověda poskytuje stručné a souhrnné informace o všech funkcionalitách portálu, významu jednotlivých sekcí a nabízí odpověď na nejčastější dotazy uživatelů.

Vyhledávání

Vyhledávání je dostupné z kterékoliv stránky portálu pomocí ovládacího prvku v pravém horním rohu obrazovky (viz obrázek č. 1). Pro vyhledání nějakého procesu, služby, dokumentu či uživatele stačí do vyhledávacího pole zadat klíčové slovo vyhledávané entity a stisknout tlačítko „Najít“.

Obrázek č. 1: Poloha ovládacího prvku pro vyhledávání

Vyhledávací dotaz se automaticky vyhledává v poslední zvolené sekci (obvykle v interních procesech). Pro vyhledávání v dalších kategoriích (ať už službách, dokumentech či uživatelích) je zapotřebí dodatečně zvolit správnou kategorii pomocí ovládacích prvků pod vyhledávacím polem (viz obrázek č. 2).

Obrázek č. 2: Ovládací prvky vyhledávání