Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Nápověda

Nápověda poskytuje stručné a souhrnné informace o všech funkcionalitách portálu, významu jednotlivých sekcí a nabízí odpověď na nejčastější dotazy uživatelů.

Interní procesy

Interní procesy podrobně zachycují obsah a způsob vykonávání vybraných agend a procesů jednotlivých pracovišť z pohledu všech jeho účastníků tak, aby bylo vždy jednoznačně jasné kdo, co a kdy má vykonat. Primárně jsou určeny zaměstnancům příslušných oddělení a slouží jim zejména jako:

  • Příručka pracovních postupů jejich vlastního oddělení (např. pro nové zaměstnance). 
  • Referenční bod při prosazování standardních postupů a jasného vymezení zodpovědností a kompetencí jednotlivých zaměstnanců.

Diagramy interních procesů krom jiného slouží také jako podklady pro budoucí možnou elektronizaci procesů prostřednictvím různých informačních systémů. Proto musí zachycovat dostatečnou míru detailu, která ale může být pro běžného uživatele matoucí. Metodika BMPN 2.0, podle níž jsou diagramy zmapovány, totiž obsahuje nepřeberné množství symbolů, které se často liší jen v drobnostech. Naštěstí se v diagramech v převážné míře vyskytuje jen jejich omezené množství, jejichž významu se věnuje právě tato sekce nápovědy.

Průběh procesu

Každý proces má někde svůj začátek a konec, mezi nimiž může proběhnout libovolné množství událostí nebo činností na základě daného způsobu vyhodnocení situace. Na obrázku níže je vyznačeno 5 základních grafických prvků téměř každého diagramu:

Obrázek č. 1: Příklad interního procesu

  1. Dráhy a grupy znázorňují účastníky procesu a slouží pro rozlišení kompetencí - tj. kdo má co v danou chvíli vykonat.
  2. Události znázorňují okolnosti vykonávání procesu, které jsou nutné pro jeho úspěšné dokončení. 
  3. Úkoly znázorňují konkrétní aktivity, které se v rámci procesu vykonávají.
  4. Brány znázorňují určitý způsob vyhodnocení situace, na základě kterého se rozhodne o dalším pokračování procesu. 
  5. Flow znázorňují logickou, časovou a významovou provázanost jednotlivých symbolů.

Krom toho využívá také řadu doplňujících symbolů, jako např. informační systémy, komentáře nebo dokumenty. Jejich význam je však natolik zřejmý, že jejich bližším vysvětlováním se tato nápověda již nezaobírá. Zájemci si však mohou prohlédnout oficiální příručku notace BPMN 2.0.