Upozornění

Aplikace není optimalizována pro prohlížeč, který používáte a nemusí fungovat správným způsobem!

Prosíme, použijte některý z následujících prohlížečů.Nápověda

Nápověda poskytuje stručné a souhrnné informace o všech funkcionalitách portálu, významu jednotlivých sekcí a nabízí odpověď na nejčastější dotazy uživatelů.

Procesní pohled

Procesní model přehledně zobrazuje často komplexní informace v podobě diagramů a dalších doplňujících informací. Pro jejich kompaktní zobrazení portál využívá tzv. procesní pohled. Ten se skládá z několika částí (viz obrázek č. 1).

Obrázek č. 1: Příklad procesního pohledu

  1. Procesní diagram - grafické vyjádření diagramu pomocí interaktivního nástroje
  2. Textový popis - přepis diagramu do textové podoby společně s doplňujícími informacemi
  3. Dokumentace - navázané dokumenty a formuláře
  4. Účastníci - klíčové osoby relevantní k zobrazenému procesu
  5. Stav diagramu  - stav aktuálnosti zobrazených informací
  6. Navigace - jak manipulovat s procesním diagramem
  7. Ovládací prvky - doplňující funkce jako tisk, zobrazení PDF či nahlášení neaktuálnosti